Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Gminy Wisznice

Adres:

Rynek 35,
21-580 Wisznice,
Powiat: Bialski

Telefon: (83) 378 21 02

Fax: (83) 378 20 39

E-mail: gmina@wisznice.pl